När det oväntade sker. Att kommunicera under press.

Quality Hotel Sundsvall
Antal anmälda: 1

Vi lever i en värld i förändring och i de tider som råder är kriskommunikation ett högaktuellt ämne. Hur du kommunicerar i ett utsatt läge är avgörande för ditt företag […]

120kr