OM OSS

Vi är ett av Sundsvalls största nätverk för dig som är intresserad av marknadsföring, försäljning, kommunikation och PR. Ett medlemskap i Marknadsföreningen ger dig möjlighet att knyta värdefulla kontakter, ta del av intressanta föreläsningar som utvecklar och fördjupar din kompetens samt förmånen att delta på andra spännande events som vi anordnar. 

Vår förening bildades 1954 och är en av 28 föreningar som ingår i Sveriges Marknadsförbund. Vi vet att samarbete och utbyte av erfarenheter mellan företag och medlemmar stärker vår region och bidrar till utveckling. Din kunskap och erfarenhet är oerhört värdefull för oss och som medlem i Marknadsföreningen stödjer du vårt arbete med att sätta fokus på marknadsföring och försäljning i vårt närområde. Här träffas små som stora företag, samarbetspartners och studenter i ett nätverk av hög kvalitet och på våra events byter vi idéer, synpunkter, framgångsrecept och många skratt. 

Rätt mix av personlighet och erfarenhet skapar dynamik, det har vi i styrelsen tagit fasta på.

 

 

Kent Selin, ordförande

Erik Eriksson, ledamot

Jenny Södergren, kassör

Anne Lindström, ledamot