Vad karaktäriserar framgångsrika stadskärnor och vad kan stadens aktörer göra för att bygga framgång gemensamt

Plats: Quality Hotel Sundsvall Sveriges stadskärnor förändras och nya beteendemönster föder nya behov. På årets sista lunchmöte presenterar Christina Friberg, näringspolitiskt ansvarig och expert på stadsutveckling, Fastighetsägarna, ”Cityindex Sundsvall 2023”. Cityindex är en rikstäckande kartläggning av utvecklingen i Sveriges stadskärnor. Rapporten är unik i sitt slag och presenterar tillväxt för detaljhandel, restaurangnäring, hotellbransch och kommersiell […]

LUSIA (LUS I ADVENT)

Äntligen får vi möjligheten att bjuda in till att gemensamt samlas för fortsatta trevligheter efter avslutat lunchmöte. Många av er känner säkert till vår traditionsenliga sommaravslutning på BLOCO. Nu tar vi nytt grepp och bjuder in till även en LUS för att avsluta året med Marknadsföreningen på bästa sätt och för att välkomna första advent. […]